Main menu

Pamflet | AbvaKabo weer een echte vakbond

De 'Kloofdichters' wilden van de AbvaKabo weer een echte vakbond maken. Tijdens het congres op 19 en 20 mei 2011 veroverden de ‘strijdbaren’ (NRC) maar liefst negen van de vijftien zetels in het hoofdbestuur en twee van de vier zetels in het dagelijks bestuur. Weergaloos met Woorden schreef het pamflet waarin de Kloofdichters hun wensen en idealen formuleerden.

 

Een bond die strijdt voor een sociale samenleving

 

AbvaKabo FNV moet een bond zijn van, voor en door leden. Een strijdbare bond die opkomt voor de verbetering van de positie van de zwakkeren in de maatschappij. Een bond ook nadrukkelijk een rol speelt in het publieke debat. Een bond bovendien die marktwerking in de publieke sector duidelijk afwijst, en kwaliteit weer voorop zet.

 

Zo’n bond is AbvaKabo FNV op dit moment niet meer. Managers en externe consultants bepalen voor een groot deel het beleid. De leden worden nog maar amper gehoord. De bond heeft het polderen omhelsd en neemt geen stelling. Er wordt te weinig gevochten voor de belangen van leden die het moeilijk hebben: postbezorgers, mensen in de zorg en in de kinderopvang en in al die andere sectoren waar de kwaliteit wordt verkwanseld, de werkdruk hoog is en de ene bezuinigingsoperatie op de andere volgt. Het marktdenken wordt omhelsd, terwijl nu juist dat de positie van veel van onze leden onverantwoord aantast.

 

De Kloofdichters willen van AbvaKabo FNV weer een strijdbare bond maken. Een bond die er weer stáát. Immers nu komt het erop aan: nu het marktdenken te ver is doorgechoten en het kabinet 35 miljard wil bezuinigen, ook en vooral op de publieke sector. De Kloofdichters willen van AbvaKabo FNV weer een bond maken die stáát voor zijn leden, stáát voor zijn standpunten en stáát voor een sociale samenleving die met waardering en respect omgaat met de mensen die deze maatschappij draaiende houden.